Productes > Despaletitzador Desp-4000

DESPALETITZADOR AUTOMÀTIC DESP-4000

imagen de un despaletizador automatico jorpack para el despaletizado de botellas

Despaletitzador Automàtic Jorpack caracteritzat per realitzar el procés de despaletitzat de forma totalment automàtica.

Màquina despaletitzadora de gran robustesa i fiabilitat dissenyada per satisfer les necessitats de despaletitzat de mitjana i alta producció. Preparada per envasos de vidre i caixes.

L’evacuació del producte a la línia de producció està dissenyada per a realitzar-se sense pressió, amb la qual cosa aquest no es maltracta en cap moment.

Els despaletitzadors per arrossegament Jorpack estan preparats per oferir un gran rendiment.

Incorporen un extractor de cartró, ja sigui una planxa plana que realitzi la separació enter capes, o bé la safata.
Inclou un magatzem de palets buits per acumular aquests una vegada realitzada la descàrrega de totes les capes a despaletitzar.

Conté l’opció d’un transportador de sortida per producte quadrat.

Informació addicional

AVANTATGES DELS DESPALETITZADORS AUTOMÀTICS JORPACK:
– Canvis de format de despaletitzat per pantalla.
– Possibilitat d’acumulació de varis palets a despaletitzar amb trams de reserva.

jorpack
jorpack
jorpack