Productes > Despaletitzador Automàtic DESP-4500

DESPALETITZADOR DE LLAUNES BUIDES DESP-4500

Despaletitzador automàtic per arrossegament preparat pel despaletitzat de llaunes buides.


Aquests models de despaletitzadors estan composats per un magatzem de palets buits, un extractor de cartró automàtic, un magatzem per l’emmagatzematge de cartró que es situa entre capa i cap de despaletitzat, una taula d’acumulació de producte i una taula d’extracció.

El funcionament d’aquesta màquina despaletitzador consisteix en dipositar el palet de llaunes buides sobre un transportador de corrons, per anar despaletitzant les mateixes, capa per capa, per la part superior del despaletizador.

Una vegada les llaunes s’han situat sobre la taula d’acumulació, es procedeix a l’extracció del cartró per situar el mateix en un magatzem de cartró dissenyat per aquesta funció.

A la vegada que això es produeix, les llaunes van avançant per posteriorment donar-se la volta a mida que van descendint, amb la finalitat d’accedir a la següent fase del procés d’embotellament.

Una vegada s’ha situat el cartró en el magatzem, s’eleva la següent capa perquè pugui ser despaletitzada.

.