Productes > Sistemes de Visió Artificial INSP

SISTEMA DE INSPECCIÓ

Sistema de Visión Artificial - Inspector de Botellas

La qualitat dels productes és una preocupació constant per a nosaltres. És per això, que disposem d’equips d’inspecció amb visió artificial amb diferents aplicacions, tals com si el producte és uniformeen la posició d’inspecció, o bé està estabilitzat; si falta algun producte que no s’hagi encaixat per defecte, detectar si hi ha partícules a l’interior del producte, control d’etiquetes, etc., entre moltes d’altres aplicacions.